ΦΥΛΛΑ ΤΕΦΛΟΝ

Κατηγορία:

Περιγραφή

Φύλλα τεφλόν σε διάφορα πάχη , απλά ή αυτοκόλλητα . Εφαρμογή για βιομηχανίες , βαφεία , τυπωτήρια , θερμοκολλητικά , βιομηχανίες πλαστικού κτλπ.