ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ PVC-PU

Περιγραφή

Ταίνιες μεταφοράς υψηλής αντοχής , κατασκευάζονται κολλημένες ( ατέρμονες ) ή με συνδετήρα απλό ή ανοξείδωτο. Εάν χρειαστεί υπάρχει επίσης η δυνατότητα τοποθέτησης οδηγών , πελμάτων και παραπέτων με θερμή κόλληση.

 

Χρησιμοποιούνται σε βιομηχανίες τροφίμων, εκκοκκιστήρια, βιομηχανίες αλομουνίου , ορυζόμυλοι, εργοστάσια ζωοτροφών επεξεργασία χάρτου, ξύλου, μαρμάρου, αλευροβιομηχανίες, καπνοβιομηχανίες, επεξεργασίας πλαστικού κ.τ.λ.